Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

missneedlove
9186 705c

Kochany, mów mi częściej o miłości, bo chcę wierzyć, że jest..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove
5522 7315
i chyba boje się coraz bardziej każdego dnia  boje się upadku i  że  się nie podniosę   na  przykład .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaschizofreniczna schizofreniczna

May 17 2015

missneedlove
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

May 08 2015

missneedlove
Jeżeli nie cieszysz się z rzeczy pozornie małych i prostych, takich jak oddech, chleb czy kubek kawy, to znaczy tylko tyle, że jeszcze za mało straciłaś. Nie martw się, życie Ci pomoże, życie Cię nauczy radości. (Wszystko jest kwestią czasu)
— zobaczyć świat inaczej fb.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove

May 05 2015

missneedlove
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni.  Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdeviate deviate viamaddaleinee maddaleinee

April 16 2015

missneedlove
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viamaddaleinee maddaleinee
missneedlove
5149 74cb
missneedlove
missneedlove
7087 ea3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaddaleinee maddaleinee

April 06 2015

2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viamaddaleinee maddaleinee
missneedlove
missneedlove
Obudź mnie, tak bardzo potrzebuję, by
Coś zmieniło się,
Coś dodało mi sił.
— Skubas
Reposted frominpassing inpassing viamaddaleinee maddaleinee

March 26 2015

missneedlove
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
missneedlove
6391 ba96
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

March 25 2015

missneedlove
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove
Play fullscreen

Wiara w siebie będzie Twoim karabinem. Wiesz już, wiesz, ile jesteś wart.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove
Musisz znaleźć nowy plan, plan na życie znajdź, ten właściwy życia rytm (...)
— KaeN
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove
Gubię się pomiędzy własnymi uczuciami.
— po butelce wina.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
missneedlove
2773 67b0
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl